A thousand years

Học tiếng Anh qua bài hát

A thousand years (Ngàn năm), do Christina Perri hát.

Heart beats fast / Tim đập nhanh
Colors and promises / Những màu sắc và những hứa hẹn
How to be brave / Làm sao để can đảm
How can I love when I’m afraid to fall / Làm sao để yêu khi tôi sợ rơi ngã
But watching you stand alone  / Nhưng nhìn em đứng một mình
All of my doubt, suddenly goes away somehow / Mọi nghi ngờ của tôi bỗng dưng biến mất
One step closer / Một bước tiến gần hơn
I have died everyday, waiting for you / Tôi đã chết mòn từng ngày, đợi chờ em
Darling, don’t be afraid, I have loved you for a thousand years / Em yêu, đừng sơ, tôi đã yêu em cả ngàn năm
I’ll love you for a thousand more / Tôi sẽ yêu em thêm cả ngàn năm nữa
Time stands still / Thời gian chững lại
Beauty in all she is / Cái đẹp trong mọi thứ của cô ấy
I will be brave / Tôi sẽ can đảm
I will not let anything, take away / Tôi sẽ không để bất cứ cái gì cuỗm đi
What’s standing in front of me / Thứ đang đứng trước mặt tôi
Every breath, every hour has come to this / Từng hơi thở, từng tiếng đồng hồ đã dẫn tới đây
One step closer / Một bước tiến lại gần hơn
I have died everyday, waiting for you / Tôi đã chết mòn từng ngày, đợi chờ em
Darling, don’t be afraid, I have loved you for a thousand years / Em yêu, đừng sơ, tôi đã yêu em cả ngàn năm
I’ll love you for a thousand more / Tôi sẽ yêu em thêm cả ngàn năm nữa
And all along I believed, I would find you / Tôi vẫn luôn tin rằng tôi sẽ tìm thấy em
Time has brought your heart to me, I have loved you for a thousand years / Thời gian đã đem trái tim em đến cho tôi, tôi đã yêu em cả ngàn năm
I’ll love you for a thousand more / Tôi sẽ yêu em thêm cả ngàn năm nữa
One step closer / Một bước tiến lại gần hơn …