Angel flying too close to the ground

Học tiếng Anh qua bài hát

Angel flying too close to the ground (Thiên thần bay qúa gần mặt đất) của Willie Nelson.

If you had not have fallen / Nếu như em không bị rơi xuống
Then I would not have found you / Thì tôi đã chẳng tìm thấy em
Angel flying too close to the ground! / Thiên thần bay qúa gần mặt đất
And I patched up your broken wing / Tôi đã hàn cánh gãy cho em
And hung around a while, / Và ở quanh bên em những lúc
Tried to keep your spirits up / Gắng giữ cho tinh thần em cao
And your fever down. / Và cơn sốt của em hạ thấp
I knew someday that you would fly away / Tôi biết rồi em sẽ bay đi
For love’s the greatest healer to be found. / Bởi tình là liều thuốc tốt nhất
So leave me if you need to, / Hãy rời tôi đi nếu em cần
I will still remember / Tôi vẫn sẽ luôn luôn nhớ mãi
Angel flying too close to the ground! Thiên thần bay qúa gần mặt đất
Fly on, fly on past the speed of sound! / Hãy bay vượt vận tốc âm thanh!
I’d rather see you up, / Tôi muốn thấy em bay lên cao
Than see you down / Hơn là thấy em rơi xuống thấp
Leave me if you need to, / Hãy rời tôi đi nếu em cần
I will still remember / Tôi vẫn sẽ luôn luôn nhớ mãi
Angel flying too close to the ground! Thiên thần bay qúa gần mặt đất