As time goes by

Học tiếng Anh qua bài hát

As time goes by (Khi thời gian trôi đi), bài hát từ phim Casablanca

You must remember this / Bạn phải nhớ điều này
A kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. / Nụ hôn vẫn là nụ hôn, tiếng thở dài chỉ là tiếng thở dài
The fundamental things apply / Những điều cơ bản vẫn áp dụng
As time goes by. / Khi thời gian trôi đi

And when two lovers woo / Và khi hai người yêu tán tỉnh nhau
They still say, “I love you.” / Họ vẫn nói “I love you”
On that you can rely / Bạn có thể yên tâm vào chuyện đó
No matter what the future brings / Dù cho tương lai mang đến điều gì
As time goes by. / Khi thời gian trôi đi

Moonlight and love songs / Ánh trăng và những bản tình ca
Never out of date. / Chẳng bao giờ lạc hậu
Hearts full of passion / Những trái tim đầy say mê
Jealousy and hate. / Ghen tuông và căm hận
Woman needs man / Phụ nữ cần đàn ông
And man must have his mate / Và đàn ông cần có bạn tình
That no one can deny. / Mà không ai có thể phủ nhận

It’s still the same old story / Câu chuyện vẫn như thế từ xưa
A fight for love and glory / Cuộc chiến vì tình yêu và vinh quang
A case of do or die. / Tình huống hoặc là làm hoặc là chết
The world will always welcome lovers / Thế giới vẫn luôn đón chào những người yêu nhau
As time goes by. / Khi thời gian trôi đi

Oh yes, the world will always welcome lovers / Vâng đúng, thế giới vẫn luôn đón chào những người yêu nhau
As time goes by. / Khi thời gian trôi đi