Author: admin

Angel flying too close to the ground

Published / by admin

Học tiếng Anh qua bài hát

Angel flying too close to the ground (Thiên thần bay qúa gần mặt đất) của Willie Nelson.

If you had not have fallen / Nếu như em không bị rơi xuống
Then I would not have found you / Thì tôi đã chẳng tìm thấy em
Angel flying too close to the ground! / Thiên thần bay qúa gần mặt đất
And I patched up your broken wing / Tôi đã hàn cánh gãy cho em
And hung around a while, / Và ở quanh bên em những lúc
Tried to keep your spirits up / Gắng giữ cho tinh thần em cao
And your fever down. / Và cơn sốt của em hạ thấp
I knew someday that you would fly away / Tôi biết rồi em sẽ bay đi
For love’s the greatest healer to be found. / Bởi tình là liều thuốc tốt nhất
So leave me if you need to, / Hãy rời tôi đi nếu em cần
I will still remember / Tôi vẫn sẽ luôn luôn nhớ mãi
Angel flying too close to the ground! Thiên thần bay qúa gần mặt đất
Fly on, fly on past the speed of sound! / Hãy bay vượt vận tốc âm thanh!
I’d rather see you up, / Tôi muốn thấy em bay lên cao
Than see you down / Hơn là thấy em rơi xuống thấp
Leave me if you need to, / Hãy rời tôi đi nếu em cần
I will still remember / Tôi vẫn sẽ luôn luôn nhớ mãi
Angel flying too close to the ground! Thiên thần bay qúa gần mặt đất