Bridge over troubled water

Học tiếng Anh qua bài hát

Bridge over troubled water (Cây cầu bắc qua dòng nước hiểm trở), một bài hát của Simon & Garfunkel

When you’re weary, feeling small / Khi em mỏi mệt, cảm thấy nhỏ nhoi
When tears are in your eyes, I’ll dry them all / Khi nước mắt trào trong mắt em, tôi sẽ lau khô chúng
I’m on your side, oh, when times get rough / Tôi ở bên em, vào những lúc gặp khó khăn
And friends just can’t be found / Mà không thấy bạn bè đâu cả
Like a bridge over troubled water / Như là cây cầu bắc qua dòng nước hiểm trở
I will lay me down / Tôi sẽ nằm xuống làm cây cầu (1)
Like a bridge over troubled water / Bắc qua dòng nước hiểm trở
I will lay me down / Tôi sẽ nằm xuống làm cây cầu
When you’re down and out / Khi em trong hoạn nạn (2)
When you’re on the street/ Khi em bơ vơ ngoài đường (3)
When evening falls so hard / Khi chiều tà rơi xuống nặng trĩu
I will comfort you (ooo) / Tôi sẽ làm em khuây khỏa
I’ll take your part, oh, when darkness comes / Tôi sẽ chia sẻ cùng em, oh, khi màn đêm đến
And pain is all around / Và đau khổ ở khắp xung quanh
Like a bridge over troubled water / Như là cây cầu bắc qua dòng nước hiểm trở
I will lay me down / Tôi sẽ nằm xuống làm cây cầu
Like a bridge over troubled water / Bắc qua dòng nước hiểm trở
I will lay me down / Tôi sẽ nằm xuống

Sail on silver girl / Hãy phất buồm lên đi cô gái bạc (4)
Sail on by / Phất buồm lên đi
Your time has come to shine / Thời điểm để em tỏa sáng đã đến
All your dreams are on their way / Mọi giấc mơ của em đang trên đường trở thành hiện thực
See how they shine / Hãy xem chúng tỏa sáng thế nào
Oh, if you need a friend / Oh, nếu như em cần một người bạn
I’m sailing right behind / Tôi sẽ giương buồm ngay phía đằng sau
Like a bridge over troubled water / Giống như cây cầu bắc qua dòng nước hiểm trở
I will ease your mind / Tôi sẽ làm dịu tinh thần em
Like a bridge over troubled water / Giống như cây cầu bắc qua dòng nước hiểm trở
I will ease your mind / Tôi sẽ làm dịu tinh thần em

(1) Câu này và câu tiếp theo phải dịch cùng nhau thành một câu mới rõ nghĩa
(2) “down and out” là một cách nói, có nghĩa như là gặp cảnh hoạn nạn, thất thế
(3) Trong nguyên bản tiếng Anh không có từ “bơ vơ”, ở đây được thêm vào bản dịch cho rõ nghĩa
(4) “to sail” có nghĩa là lái thuyền buồm, thường hiểu theo nghĩa bóng là đi lên, tiến lên, bay lên