Can´t Help Falling In Love

Can´t Help Falling In Love

Link đến wikipedia về xuất xứ của bài hát. Nó lần đầu được Elvis Presley hát từ năm 1961, giai điệu dựa trên một bài hát tiếng Pháp nhan đề “Plaisirs d’amour” (niềm vui tình yêu) của nhạc sĩ Jean-Paul-Egide Martini từ cuối thế kỷ 18.

Wise men say / Những người khôn ngoan nói rằng
Only fools rush in / chỉ có những kẻ ngu mới vội xông vào
But I can’t help falling in love with you / Nhưng tôi đã bị em hút hồn
Shall I stay? / Tôi có nên ở lại không?
Would it be a sin / Có phải là tội lỗi không
If I can’t help falling in love with you? / nếu tôi không thể không yêu em

Like a river flows / như là dòng sông chảy
Surely to the sea / chắc chắn ra biển
Darling, so it goes / Em yêu vơi, và chuyện này cũng thế
Some things are meant to be / Có những điều được ấn định
Take my hand, / Hãy cầm tay tôi đi
Take my whole life, too / Và nhận lấy cả cuộc đời tôi nữa
For I can’t help falling in love with you / Bởi tôi không thể không yêu em

Ghi chú: Trong ngữ cảnh ở đây, “I can’t help” không có nghĩa là “tôi không thể giúp đỡ” mà có nghĩa là “tôi không thể chống cự lại được, bất khả kháng”