Category: Học ngoại ngữ

Savoir aimer – Biết yêu thương

Published / by admin
Người ta nói rằng trong tiếng Hy Lạp có đến 60 từ khác nhau về nghĩa để chỉ tình yêu. Không biết có đúng không, nhưng chắc chắn là “yêu” có rất nhiều nghĩa khác nhau, như là yêu điên cuồng, yêu ham muốn, yêu một cách sở hữu, v.v. Trong các loại tình yêu đấy, thì có một trong các loại đáng quý nhất là yêu thương chân phương mà không cần đòi hỏi gì đổi lại — đó chính là loại yêu được nói đến trong bài hát “Savoir aimer” nổi tiếng của nhạc sĩ Pháp Florant Pagny:
Nhân dịp năm mới Mậu Tuất, xin chúc mọi người biết yêu thương và được những người xung quanh mình yêu thương như trong bài hát này!

Savoir sourire, / Biết mỉm cười
À une inconnue qui passe, / Với mội người lạ đi qua
N’en garder aucune trace, / Không giữ lại vết tích gì
Sinon celle du plaisir / Ngoài sự hân hoan
Savoir aimer / Biết yêu thương
Sans rien attendre en retour, / Mà không chờ đợi gì đáp lại
Ni égard, ni grand amour, / Không chờ đợi tình yêu lớn hay sự quan tâm
Pas même l’espoir d’être aimé, / Thậm chí kể cả hy vọng được yêu
Mais savoir donner, / Nhưng biết cho đi
Donner sans reprendre, / Cho đi không lấy lại
Ne rien faire qu’apprendre / Không làm gì khác ngoài học
Apprendre à aimer, / Học yêu thương
Aimer sans attendre, / Yêu thương không chần chừ
Aimer à tout prendre, / Yêu thương chấp nhận tất cả
Apprendre à sourire, / Học mỉm cưởi
Rien que pour le geste, / Chỉ vì cử chỉ đó thôi
Sans vouloir le reste / Không muốn gì hơn
Et apprendre à vivre / Và học sống
Et s’en aller. / Và ra đi
Savoir attendre, / Biết chờ đợi
Goûter à ce plein bonheur / Nếm vị hành phúc tràn đầy
Qu’on vous donne comme par erreur, / Mà người ta như là chẳng may cho bạn
Tant on ne l’attendait plus. / Khi bạn không còn chờ đợi gì nữa
Se voir y croire / Nhìn thấy mình tin vào đó
Pour tromper la peur du vide / Để át đi nỗi sợ sự trống rỗng
Ancrée comme autant de rides / Đã ăn hằn vào như là đống nếp nhăn
Qui ternissent les miroirs / Làm xỉn đi những chiếc gương
Mais savoir donner, / Nhưng biết cho đi
Donner sans reprendre, / Cho đi không lấy lại
Ne rien faire qu’apprendre / Không làm gì khác ngoài học
Apprendre à aimer, / Học yêu thương
Aimer sans attendre, / Yêu thương không chần chừ
Aimer à tout prendre, / Yêu thương chấp nhận tất cả
Apprendre à sourire, / Học mỉm cười
Rien que pour le geste, / Chỉ vì cử chỉ đó thôi
Sans vouloir le reste / Không muốn gì hơn
Et apprendre à Vivre / Và học sống
Et s’en aller. / Và ra đi
Savoir souffrir / Biết chịu đựng đau khổ
En silence, sans murmure, / Trong im lặng, không kêu than
Ni défense ni armure / Không chống cự, không giáp chắn
Souffrir à vouloir mourir / Đau khổ đến chết đi được
Et se relever / Để rồi lại trỗi dậy
Comme on renaît de ses cendres, / Nhưng là hồi sinh từ tro tàn
Avec tant d’amour à revendre / Với thừa tình yêu để ban phát
Qu’on tire un trait sur le passé. / Khép lại quá khứ
Mais savoir donner, / Nhưng biết cho đi
Donner sans reprendre, / Cho đi không  lấy lại
Ne rien faire qu’apprendre / Không làm gì khác ngoài học
Apprendre à aimer, / Học yêu thương
Aimer sans attendre, /  Yêu thương không chần chừ
Aimer à tout prendre, / Yêu thương chấp nhận tất …
Apprendre à sourire, / Học mỉm cười
Rien que pour le geste, / Chỉ vì cử chỉ đó thôi
Sans vouloir le reste / Không muốn gì hơn
Et apprendre à vivre / và học sống
Et s’en aller. / Rồi ra đi
Apprendre à rêver / Học mơ
À rêver pour deux, / Mơ cho hai người
Rien qu’en fermant les yeux, / Chỉ cần nhắm mắt lại
Et savoir donner / Và biết cho đi
Donner sans rature / Cho đi nguyên si
Ni demi-mesure / Không nửa vời
Apprendre à rester. / Học ở lại
Vouloir jusqu’au bout / Muốn cho đến cùng
Rester malgré tout, / Ở lại dù có làm sao
Apprendre à aimer, / Học yêu thương
Et s’en aller, / Rồi ra đi …