Category: Học ngoại ngữ

Paradis Blanc (Thiên đường trắng)

Published / by admin

Bài hát nổi tiếng “Paradis Blanc” là của nhạc sĩ Michel Berger, được nhiều người hát, trong đó có ca sĩ nổi tiếng France Gall, vợ của Michel Berger cho đến lúc ông chết (trẻ). Hôm qua 07/01/2018 France Gall cũng qua đời ở tuổi 70 (tính theo kiểu Tây, tức là chưa đủ 71). Xem lại bài hát này và dịch nghĩa tiếng Việt để tưởng nhớ cả hai người.

Il y a tant de vagues et de fumée / Có bao nhiêu là sóng và mây khói
Qu’on arrive plus à distinguer / Đến mức ta không còn phân biệt được
Le blanc du noir / cái gì là cái gì [nguyên văn: trắng với đen]
Et l’énergie du désespoir / và [phân biệt giữa] hứng khởi [năng lượng] và thất vọng
Le téléphone pourra sonner  / Điện thoại có thể reo
Il n’y aura plus d’abonné / sẽ chẳng còn ai nghe [không còn người đăng ký số đó]
Et plus d’idée / và chẳng còn ý gì khác
Que le silence pour respirer / ngoài sự yên tĩnh để hít thở
Recommencer là où le monde a commencé / [để] khởi đầu lại tại nơi thế giới đã bắt đầu

Je m’en irai dormir dans le paradis blanc / Tôi sẽ đi ngủ trên thiên đường trắng
Où les nuits sont si longues qu’on en oublie le temps  / Nơi buổi đêm dài đến mức người ta quên đi khái niệm thời gian
Tout seul avec le vent / Một mình với gió
Comme dans mes rêves d’enfant / Như trong những giấc mơ tuổi thơ [của tôi]
Je m’en irai courir dans le paradis blanc / Tôi sẽ đi chạy trên thiên đường trắng
Loin des regards de haine / Cách xa khỏi những cái nhìn hằn thù
Et des combats de sang / Và những cuộc chiến đổ máu
Retrouver les baleines / Tìm lại những chú cá voi
Parler aux poissons d’argent / Nói chuyện với những con cá bạc
Comme, comme, comme avant / Như là ngày xưa

Y a tant de vagues, et tant d’idées / Có bao nhiêu là sóng, bao nhiêu là ý tưởng
Qu’on arrive plus à décider / Đến mức ta không còn biết
Le faux du vrai / Đâu là thật đâu là giả
Et qui aimer ou condamner  / Yêu ai hay là kết tội ai
Le jour où j’aurai tout donné  / Ngày mà tôi cho đi tất cả
Que mes claviers seront usés  / Đến mức bàn phím của tôi mòn hết
D’avoir osé / Vì đã dám
Toujours vouloir tout essayer / Luôn muốn thử nghiệm tất cả
Et recommencer là  où le monde a commencé / Và khởi đầu lại tại nơi thế giới đã bắt đầu

Je m’en irai dormir dans le paradis blanc / Tôi sẽ đi ngủ trên thiên đường trắng
Où les manchots s’amusent dès le soleil levant / Nơi những chú chim cách cụt nô đùa khi mặt trời mọc
Et jouent en nous montrant / vui chơi và cho chúng ta thấy
Ce que c’est d’être vivant / thế nào là sống
Je m’en irai dormir dans le paradis blanc / Tôi sẽ đi ngủ trên thiên đường trắng
Où l’air reste si pur / Nơi không khí thật trong lành
Qu’on se baigne dedans / Để ta tắm trong đó
A jouer avec le vent / Và chơi với gió
Comme dans mes rêves d’enfant / Như trong những giấc mơ tuổi thơ