Category: Tin tức sự kiện

Bài giảng đại chúng “Xung quanh phép quay” và “Trí tuệ nhân tạo” (28/11/2016)

Published / by admin

Ngày 28/11/2016, GS Nguyễn Hùng Sơn (Ba Lan) đã làm một bài giảng đại chúng về hai đề tài “Xung quanh phép quay” và “Trí tuệ nhân tạo” tại Archimedes Academy, do Sputnik tổ chức.

Video của bài giảng có thể xem tại đây: https://www.facebook.com/Vietshares/videos/10209647697403098/

nhs_28112016b nhs_28112016