Category: Vui học

Một bài toán sinh động

Published / by admin

Dưới đây một bài toán mà TS Trần Nam Dũng giao cho các học sinh giỏi của Ả-Rập Xê-Út (TS Trần Nam Dũng được mời sang đó giảng bài) vào ngày 19/05/2015. Các học sinh rất sôi động khi gặp bài toán thực tế thú vị này. (Xin lỗi về chuyện tiếng Anh viết không được đúng ngữ pháp lắm)

TND_19052015

 

 

 

 

 

(Xem lời giải phía dưới đây, học sinh lớp 9 có thể hiểu được)

 

TND_19052015b