Câu đố về 16 con ngựa Magdeburg

Vào năm 1656 ông Otto von Guericke làm một thí nghiệm tại Magdeburg (Đức), cho 16 con ngựa kéo một quả cầu được ghép lại từ hai bán cầu và bên trong đã rút hết không khí để chứng tỏ lực của áp suất khí quyển. Trong thí nghiệm này, mỗi bên có 8 con ngựa kéo vào một nửa quả cầu, kéo về hai bến đối lập nhau. Gỉa sử sức kéo của mỗi con ngựa là 1 sức ngựa. Hỏi quả cầu phải chịu một lực kéo bằng bao nhiều sức ngựa? Xem tranh phác họa lại thí nghiệm ở dưới đây.

Chú ý: phần lớn mọi người trả lời sai câu hỏi này! (Lời giải ở dưới)

Magdeburg

Bạn ra đáp số bao nhiêu?

Hiển nhiên là 16 sức ngựa rồi chứ còn gì nữa ?!

Tuy nhiên, đáp số “hiển nhiên” đó là đáp số sai!

Đáp số đúng chỉ là 8 sức ngựa thôi. Đây chính là định luật về lực và phản lực của cơ học Newton. (Hai lực 8 sức ngựa từ hai bên phải lại nhau, và ở các điểm mà lực tác động vào cũng chỉ có 8 sức ngựa thôi chứ không phải 16).

Điều này, và nhiều điều thú vị, hiển nhưng nhưng không hiển nhiên khác, về cơ học của thế giới quanh ta, được kể trong sách Cơ Học Vui  của tác gỉa nổi tiếng Yakov Perelman mà Sputnik đang chuẩn bị xuất bản :)