Câu đố vui về hai cái xuồng

Trên hồ có hai cái xuồng như nhau đang tiến gần lại bờ (cách bờ một khoảng như nhau). Hai người chở xuồng cùng dùng dây để kéo xuồng vào bờ. Ở một xuồng thì đầu dây kia buộc vào cọc trên bờ; còn ở xuồng thứ hai thì đầu dây kia do một thủy thủ thứ ba giữ trong tay và kéo. Cả ba người đều tác dụng những lực như nhau. Hỏi xuồng nào cập bến trước?

Trích từ sách “Cơ Học Vui”, tủ sách Sputnik số 039, sắp xuất bản

 

CHV1CHV2