Cold cold heart

Cold cold heart (trái tim lạnh giá)

Học tiếng Anh qua bài hát. Bài hát “Cold cold heart” thuộc thể loại “country music” (nhạc dân dã?) do Hank Williams sáng tác và biểu diễn từ năm 1950-1951, và là một trong những bài hát rất nổi tiếng, được nhiều ca sĩ hất lại về sau. Bản trong video dưới đây là cho chính Hank Williams hát vào năm 1964.

I tried so hard my dear to show that you’re my every dream. / Em ơi, tôi đã rất cố gắng để chứng tỏ rằng em là mọi ước mơ của tôi
Yet you’re afraid each thing I do is just some evil scheme / Nhưng em vẫn sợ rằng mọi điều tôi làm chỉ là thủ đoạn độc ác
A memory from your lonesome past keeps us so far apart / Ký ức từ qúa khứ cô đơn của em giữ chúng ta qúa xa nhau
Why can’t I free your doubtful mind and melt your cold cold heart / Sao tôi không thể gỉai phóng tâm trí nghi hoặc và nung chảy trái tim lại gía của em

Another love before my time made your heart sad and blue / Một tình yêu từ trước khi tôi xuất hiện làm cho trái tim em buồn bã u sầu
And so my heart is paying now for things I didn’t do /  Và thế là trái tim tôi phải trả gía cho những thứ không phải do tôi gây ra
In anger unkind words are said that make the teardrops start / Trong lúc tức giận những lời nói không hay tuôn ra khiến cho nước mắt rơi
Why can’t I free your doubtful mind, and melt your cold cold heart / Sao tôi không thể gỉai phóng tâm trí nghi hoặc và nung chảy trái tim lại gía của em

You’ll never know how much it hurts to see you sit and cry / Em sẽ không bao giờ biết tôi đau đớn thế nào khi nhìn thấy em ngồi khóc
You know you need and want my love yet you’re afraid to try / Em biết là em cần và muốn có tình yêu của tôi nhưng em qúa sợ để thử có nó
Why do you run and hide from life, to try it just ain’t smart / Sao em cứ phải chạy trốn khỏi cuộc sống, thử nó có gì là khổ đâu (1)
Why can’t I free your doubtful mind and melt your cold cold heart / Sao tôi không thể gỉai phóng tâm trí nghi hoặc và nung chảy trái tim lại gía của em

There was a time when I believed that you belonged to me / Có lúc tôi đã tin rằng em thuộc về tôi
But now I know your heart is shackled to a memory / Nhưng bây giờ tôi biết rằng trái tim em bị cùm xích vào một ký ức (2)
The more I learn to care for you, the more we drift apart / Tôi càng quan tâm đến em thì chúng ta càng trượt ra xa nhau
Why can’t I free your doubtful mind and melt your cold cold heart / Sao tôi không thể gỉai phóng tâm trí nghi hoặc và nung chảy trái tim lại gía của em

(1) smart có nghĩa là khôn khéo nhanh nhẹnh, nhưng cũng có nghĩa là nhức nhối đau khổ
(2) to shackle có nghĩa là trói xích, gông cùm