Comes love

Học tiếng Anh qua bài hát

Comes love (Vô phương cứu chữa), do Connie Evingson và The Hot Club of Sweden biểu diễn

Comes a rainstorm, put your rubbers on your feet / Cơn mưa bão đến, bạn có thể đi ủng cao su
Comes a snowstorm, you can get a little heat / Cơn bão tuyết đến, bạn có thể dùng lò sưởi
Comes love, nothing can be done / Nhưng tình yêu đến, chẳng có cách nào cứu chữa

Comes a fire, then you know just what to do / Hỏa hoạn đến, bạn biết phải làm gì
Blow a tire, you can buy another shoe / Nổ lốp xe, bạn có thể mua giày khác
Comes love, nothing can be done / Nhưng tình yêu đến, chẳng có cách nào cứu chữa

Don’t try hiding, cause there isn’t any use / Đừng cố trốn, chẳng có ích gì đâu
You’ll start sliding, when your heart turns on the juice / Bạn sẽ bắt đầu trượt đi, khi tim bạn đập mạnh lên (1)

Comes a headache, you can lose it in a day / Cơn đau đầu đến, bạn sẽ khỏi sau một ngày
Comes a toothache, see your dentist right away / Cơn đau răng đến, đi khám bác sĩ răng ngay
Comes love, nothing can be done / Nhưng tình yêu đến, chẳng có cách nào cứu chữa

Comes a heatwave, you can hurry to the shore / Đợt nóng đến, bạn có thể nhanh ra bãi biển
Comes a summons, you can hide behind the door / Giấy triệu tập đến, bạn có thể nấp sau cánh cửa
Comes love, nothing can be done / Nhưng tình yêu đến, chẳng có cách nào cứu chữa

Comes the measles, you can quarantine a room / Bệnh sởi đến, bạn có thể cách ly kiểm dịch một phòng
Comes a mousy, you can chase it with a broom / Con chuột đến, bạn có thể cầm chổi đuổi nó đi
Comes love, nothing can be done / Nhưng tình yêu đến, chẳng có cách nào cứu chữa

That’s all, brother, if you ever been in love / Đấy là tất cả, anh bạn ạ, nếu bạn đã từng phải lòng
That’s all, sister, you know what I’m speaking of / Đấy là tất cả, cô bạn ạ, bạn biết tôi nói về gì

Comes a nightmare, you can always stay awake / Cơn ác mộng đến, bạn luôn có thể thức giấc
Comes depression, you may get another break / Sự chán nản đến, bạn có thể nghỉ ngơi
Comes love, nothing can be done / Nhưng tình yêu đến, vô phương cứu chữa
Comes love, nothing can be done / Tình yêu đến, vô phương cứu chữa

(1) “turn on the juice” có nghĩa là hăng hái lên, làm mạnh lên. “Juice” (nghĩa thường dùng là nước quả ép, dung dịch) ở đây có nghĩa như là nguồn năng lượng (xăng, dầu, điện, …)