Crying in the rain (khóc dưới mưa)

Crying in the rain (khóc trong cơn mưa)

Học tiếng Anh qua bài hát.

I’ll never let you see / Tôi sẽ không bao giờ cho em thấy
The way my broken heart is hurting me / Trái tim tan vỡ của tôi làm tôi đau khổ như thế nào
I’ve got my pride and I know how to hide / Tôi có niềm kiêu hãnh của mình và biết cách giấu
All the sorrow and pain / Mọi buồn tủi đớn đau
I’ll do my crying in the rain / Tôi sẽ khóc dưới mưa

If I wait for cloudy skies / Nếu tôi đợi lúc trời mây âm u
You won’t know the rain from the tears in my eyes / Em sẽ không nhận thấy nước mặt của tôi trong mưa
You’ll never know that I still love you so / Em sẽ không bao giờ biết tôi vẫn yêu em thế
Though the heartaches remain / Dù những cơn đau tim vẫn còn
I’ll do my crying in the rain / Tôi sẽ  khóc dưới mưa

Raindrops falling from heaven / Những giọt nước mưa rời từ trên trời
Will never wash away my misery / Sẽ chẳng bao giờ rửa sạch đi sự thảm hại của tôi
But since we’re not together / Nhưng từ khi chúng ta không còn bên nhau
I’ll wait for stormy weather / Tôi sẽ đợi đến lúc thời tiết giông bão
To hide these tears I hope you’ll never see / Để giấu đi những giọt nước mắt mà tôi hy vọng em sẽ không bao giờ nhìn thấy

Someday when my crying’s done / Một này nào đấy khi tôi đã khóc xong
I’m gonna wear a smile and walk in the sun / Tôi sẽ khoác nụ vười trên mặt và đi dưới ánh măt trời
I may be a fool / Tôi có thể là một thằng ngớ ngẩn
But till then, darling, you’ll never see me complain / Nhưng cho đến lúc đó, em yêu, em sẽ không bao giờ thấy tôi than phiền
I’ll do my crying in the rain / Tôi sẽ khóc dưới mưa