Dark Eyes (Đôi mắt huyền)

Dark Eyes

(Học tiếng Anh qua bài hát)

Bài hát Đôi mắt huyền này là một bài hát dân gian Nga nổi tiếng được dịch ra tiếng Anh, có một số phiên bản khác nhau. Đây là một trong các phiên bản.

Bomm Bomm Bo ~ Dam Boom Boom Bo ~ Dam ~

Eyes that haunt me so / Đôi mắt ám ảnh tôi
Eyes that taunt me so / Đôi mắt chế nhạo kia
While they smiled at me / Khi chúng cười với tôi
Life was ecstasy / Đời thật là mê ly
Was our whirling dance / Điệu nhảy quay cuồng đấy
Just a gay romance / Có phải tình vui thôi
Or for me perchance / Hay với tôi chẳng may
Just a broken dream / Chỉ là mộng vỡ rồi

Gypsy love of mine / Tình du mục của tôi
Are there never signs / Chẳng hề có biển chỉ
On your path to shore / Trên đường em tới bờ
The way I must go / Con đường tôi phải đi
Gone the joys I know / Mọi niềm vui tôi biết
They all went with you / Đã ra đi cùng em
What is left with me / Cái còn lại với tôi
Is just a memory / Chỉ là kỷ niệm thôi

Bomm Bomm ~ Bom Bo Bo Bo Bo ~ bom ~ bom~

Eyes of destiny / Đôi mắt của định mệnh
While you beckon me / Khi em  vẫy gọi tôi
I must follow dear / Tôi phải theo em yêu
Over plane and here / Qua đó và đến đây
Love wherever be / Bất cứ đâu có tình
I shall always see / Tôi sẽ luôn nhìn thấy
Starts of hope for me / Khởi đầu của hy vọng
Your dark eyes / Đôi mắt huyền của em