500 miles

Học tiếng Anh qua bài hát

500 miles away from home (Xa nhà 500 dặm), một bài hát Mỹ từ những năm 1960,do Justin Timberlake và Carey Mulligan biểu diễn. Bài hát kể về một người bỏ nhà đi xa, trong túi không còn một xu, cảm thấy qúa xấu hổ để trở về nhà.

If you missed the train I’m on / Nếu người nhỡ chuyến tầu có tôi trên đó
You will know that I am gone / Người sẽ biết tôi đã đi mất rồi
You can hear the whistle blow a hundred miles / Người có thể nghe thấy tiếng còn tầu kêu trăm dặm
A hundred miles, a hundred miles, / Trăm dặm, trăm dặm
A hundred miles, a hundred miles / Trăm dặm, trăm dặm
You can hear the whistle blow a hundred miles / Người có thể nghe thấy tiếng còn tầu kêu trăm dặm

Lord, I’m one, Lord, I’m two, / Chúa ơi, tôi đã đi một, tôi đã đi hai
Lord, I’m three, Lord, I’m four / Chúa ơi, tôi đã đi ba, tôi đã đi bốn
Lord, I’m five hundred miles away from home / Chúa ơi, tôi đã đi năm trăm dặm xa khỏi nhà
Away from home, away from home, / Xa khỏi nhà, xa khỏi nhà
Away from home, away from home / Xa khỏi nhà, xa khỏi nhà
Lord, I’m five hundred miles away from home / Chúa ơi, tôi đã đi năm trăm dặm xa khỏi nhà

Not a shirt on my back / Trên lưng tôi chẳng có nổi cái áo sơ mi
Not a penny to my name / Trong túi tôi chẳng có nổi một xu nào (1)
Lord, I can’t go back home this ole way / Chúa ơi, tôi không thể quay về nhà kiểu này
This ole way, this ole way, / Kiểu này, kiểu này
This ole way, this ole way, / Kiểu này, kiểu này
Lord, I can’t go back home this this ole way / Chúa ơi, tôi không thể quay về nhà kiểu này

If you missed the train I’m on
You will know that I am gone
You can hear the whistle blow a hundred miles
A hundred miles, a hundred miles,
A hundred miles, a hundred miles,
You can hear the whistle blow a hundred miles
You can hear the whistle blow a hundred miles
You can hear the whistle blow a hundred miles

(1) Nguyên văn: không đó xu nào ứng với tên tôi