Fly me to the moon

Học tiếng Anh qua bài hát.

Đây là một tình khúc nhẹ nhàng của Frank Sinatra. Video dưới đây là ca sĩ Olivia Ong hát.

Fly me to the moon / Hãy đưa em bay lên mặt trăng (1)
Let me play among the stars / Cho em chơi giữa các vì sao
Let me see what spring is like / Hãy cho em thấy mùa xuân như thế nào
On Jupiter and Mars / Trên sao Mộc và sao Hoả
In other words, hold my hand / Nói cách khác, hãy cầm tay em (2)
In other words, darling, kiss me / Nói cách khác, anh yêu, hãy hôn em đi (3)

Fill my heart with song / Hãy lấp đầy trái tim em bằng bài hát
And let me sing for ever more / Và hãy cho em hát tiếp mãi mãi
You are all I long for / Anh là tất cả những gì em muốn có
All I worship and adore / Tất cả những gì em yêu chuộng tôn sùng
In other words, please be true / Nói cách khác, anh hãy thật lòng (4)
In other words, I love you / Nói cách khác, em yêu anh

….

Chú thích:

(1) “to fly” nghĩa là bay, “fly me”, “bay tôi” có thể hiểu là hãy mang tôi bay đi.
(2) “in other words” = “bằng các từ khác”, có nghĩa là nói cách khác để diễn đạt cùng một ý.
(3) trong phiên bản gốc co Sinatra hát thì từ “darling” phải đổi thành “baby”.
(4) true: thật, chân thật, thật lòng, chung thuỷ.