Hai “hotboy” của Sputnik Education có mặt tại Hội Thảo Hè 2018

Hội Thảo Hè là hội thảo hàng năm của nhiều trí thức Việt Nam trên thế giới về tình hình của đất nước. Năm 2018, hội thảo đã được tổ chức tại Warsaw, Ba Lan, vào tháng 7.

GS Nguyễn Hùng Sơn (áo trắng) là người tổ chức địa phương của hội thảo. GS Nguyễn Tiến Dũng (áo xanh) cũng có tên trong ban tổ chức.

Sputnik_HTH2018b

Sputnik_HTH2018d

Sputnik_HTH2018e

Sputnik_HTH2018f

Sputnik_HTH2018g

Sputnik_HTH2018a

Sputnik_HTH2018c