Hernando’s Hideaway

Học tiếng Anh qua bài hát

Hernando’s Hideway (Quán đèn mờ Hernando), do Johnston Brothers biểu diễn

I know a dark secluded place / Tôi biết một quán đèn mờ hẻo lánh
A place where no one knows your face / Nơi mà không ai biết bạn là ai
A glass of wine, a fast embrace / (Nơi làm) chén rượu và cái ôm nhanh
It’s called Hernando’s Hideaway / Nó gọi là Hernando’s Hideaway (1)
Ole!

And all you’ll see are silhouettes / Bạn không nhìn thấy gì ngoài những hình bóng siluet (2)
And all you’ll hear are castanets / Bạn không nghe thấy gì ngoài những điệu nhạc castanet
And no one cares how late it gets / Và không ai quan tâm là đã khuya đến mức nào
Not at Hernando’s Hideaway / Ở Hernando’s Hideaway thì không đâu
Ole!

At the Golden Fingerbowl or any place you go / Nếu bạn đi đến Golden Figerbowl hay bất cứ chỗ nào khác (3)
You will meet your Uncle Max and everyone you know / Bạn sẽ bắt gặp ông chú Max và tất cả những người quen
But if you’ll go the spot that I am thinkin’ of / Nhưng nếu bạn đến cái chỗ mà tôi nghĩ tới
You will be free to gaze at me and talk of love / Thì bạn sẽ được tự do ngắm tôi và nói chuyện tình
Just knock three times and whisper low / Chỉ cần gõ cửa ba lần và thì thầm
That you and I were sent by Joe / Rằng Joe bảo bạn và tôi đến đây
Then strike a match and you will know / Rồi châm một que diêm và bạn sẽ thấy
You’re in Hernando’s Hideaway / Là bạn đang ở trong Hernando’s Hideaway
Ole!
Just knock three times and whisper low
That you and I were sent by Joe
Then strike a match and you will know
You’re in Hernando’s Hideaway

(1) (3) Hernando’s Hideaway và Golden Fingerbowl ở đây là những tên riêng của các quán bar.
“hideaway” có nghĩa là “trốn đi”, “fingerbowl” có nghĩa là cái bát nước để rửa ngón tay ở quán ăn (mà có những đồ ăn phải cầm bằng tay).

(2) silhouette (từ gốc tiếng Pháp) là một loại hình đen trắng không rõ mặt mũi chỉ có đường viền xung quanh người