I will wait for you

Học tiếng Anh qua bài hát

I will wait for you (Em sẽ đợi anh), một bài hát gốc tiếng Pháp từ trong phim nhạc “Les parapluies de Cherbourg” (Những cái ô ở Cherbourg, 1964), lời tiếng Anh do Astrud Gilberto viết, phiên bản do Connie Evingson biểu diễn.

If it takes forever, I will wait for you / Em sẽ đợi anh, dù là mãi mãi
For a thousand summers, I will wait for you / Cả ngàn mùa hè, em vẫn sẽ đợi anh
‘Til you’re back beside me, ’til I’m holding you / Cho đến khi anh lại ở bên cạnh em, đến khi em ôm anh
‘Til I hear you sigh here in my arms / Đến khi em nghe thấy anh thở phào trong vòng tay em

Anywhere you wander, anywhere you go / Bất cứ nơi đâu anh lang bạt, bất cứ nơi đâu anh đi
Every day remember, how I love you so / Hãy nhớ hàng ngày rằng em yêu anh biết mấy
In your heart believe what in my heart I know / Trong tim anh hãy tin vào điều em biết trong tim em
That forever more I’ll wait for you / Rằng em sẽ đợi anh mãi
The clock will tick away the hours one by one / Cái đồng hồ sẽ tích tắc trôi đi từng giờ
And then the time will come / Và sẽ đến thời điểm
When all the waiting’s done / Khi mọi sự đợi chờ sẽ xong
The time when you return and find me here and run / Thời điển mà anh quay về và thấy em ở đây
Straight to my waiting arms / và chạy thẳng đến vòng tay chờ đợi của em

If it takes forever, I will wait for you / Nếu sẽ đợi anh, dù là mãi mãi
For a thousand summers, I will wait for you / Cả ngàn mùa hè, em vẫn sẽ đợi anh
‘Til you’re here beside me, ’til I’m touching you / Cho đến khi anh ở đây bên em, đến khi em áp vào anh
And forever more cherish your love / Và nâng niu tình yêu của anh mãi mãi

Có thể xem một trích đoạn của phim ca nhạc tiếng Pháp với bài hát này ở đây: