I wish you love (chúc anh tình yêu)

I wish you love

Học tiếng Anh qua bài hát. Bài hát này là gốc tiếng Pháp, nhan đề “Que reste t-il de nos amours” của Charles Trenet, nhưng được dịch sang tiếng Anh và trở thành một trong những bài hát được ưa chuộng ở Mỹ, với rất nhiều ca sĩ từng hát nó.

Good-bye, no use leading with our chins / Tạm biệt, chúng ta không cần đau khổ (1)
This is where our story ends / Đây là nơi chuyện của chúng ta kết túc
Never lovers, ever friends / Chẳng bao giờ là người yêu, mãi mãi là bạn
Good-bye, let our hearts call it a day / Tạm biệt, hãy để trái tim của chúng ta coi đây là việc đã qua (2)
But before you walk away / Nhưng trước khi anh ra đi (3)
I sincerely want to say / Em chân thành muốn nói (4)

I wish you bluebirds in the spring / Em chúc anh những con chim xanh vào mùa xuân
To give your heart a song to sing / cho trái tim anh một bài ca để hát lên
And then a kiss, but more than this / Và một nụ hôn, nhưng hơn thế nữa
I wish you love / Em chúc anh tình yêu

And in July a lemonade / Và trong tháng bảy có cốc nước chanh
To cool you in some leafy glade / để làm mát anh dưới một tán cây
I wish you health / Em chúc anh sức khoẻ
And more than wealth / Và quan trọng hơn sự giàu có
I wish you love / Em chúc anh tình yêu

My breaking heart and I agree / Trái tim tan vỡ của em cùng với em đồng ý rằng
That you and I could never be / Anh và em sẽ chẳng bao giờ cùng nhau được
So with my best / Bởi vậy với những ý nghĩ tốt đẹp nhất
My very best / những ý nghĩ tốt đẹp nhất của em
I set you free / Em để anh tự do

I wish you shelter from the storm / Em chúc anh có chỗ trú ẩn khỏi cơn bão
A cozy fire to keep you warm / Có ngọn lửa dễ chịu sưởi ấm cho anh (5)
But most of all when snowflakes fall / Nhưng trên hết, khi mà những bông tuyết rơi xuống
I wish you love / Em chúc anh tình yêu

My breaking heart and I agree …

Ghi chú:

(1) leading with one’s chin: chin là cái cằm, có nghĩa đen như là “giơ cằm ra”, nhưng phải hiểu theo nghĩa bóng, như là “làm đối tượng của sự đau khổ”
(2) to call it a day: nghĩa đen là “gọi đó là một ngày”, hiểu theo nghĩa bóng là cái “ngày” đó là “ngày tồi” nhưng chấm dứt ở đây.
(3-4) anh/em: “you” và “I” trong bài hát này có thể là “anh” hay “em” hay “bạn”, “tôi”, tuỳ người hát.
(5) cozy có nghĩa là ấm cúng, thoải mái, dễ chịu

Có thể nghe bản tiếng Pháp ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=lYseMtWmuQ0