SGK Toán 6

Sputnik đang bắt đầu tiển khai hợp tác cùng các đơn vị khác để làm series sách giáo khoa về toán (khi chưa được Bộ chính thức công nhận thì là sách tham khảo có tác dụng tương đương SGK)

Khởi đầu là SGK Toán 6 Tập 2, phục vụ ngay cho học kỳ 2 này.

Đây là 60 trang đầu tiên của bản nháp. Xin mời mọi người tham khảo và cho nhận xét:

http://sputnikedu.com/books/SGK62_60p.pdf

Ghi chú:

  • Một số bài tập trong bản nháp là lấy từ SGK cũ. Sẽ sửa đổi cho khỏi bị trùng.
  • So với SGK cũ thì sách Sputnik có rất nhiều điểm mới về cách tiếp cận, trình bày, định nghĩa, diễn giải, bài đọc thêm, tính hài hước, sự chính xác, sự tự nhiên của các khái niệm, tính lô gic, v.v. Xin mời bạn đọc tự xem và phán xét.

 

 

 

 

Please follow and like us:

Bạn có thích nội dung này không? Hãy chia sẻ!