The wonderful wizard of Oz – Pháp sư siêu phàm xứ Oz!

Oz_1Oz_2

Hai tập sách song ngữ “Pháp sư siêu phàm xứ Oz” đã được Sputnik xuất bản vào 02/2017, in đen trắng, nằm trong bộ sách song ngữ của Sputnik.

Bộ sách song ngữ này gồm những quyển truyện nổi tiếng là hay, được dịch cẩn thận chính xác từng câu một từ tiếng Anh sang tiếng Việt, và trình bày hợp lý để dễ đối chiếu các câu, các từ tiếng Anh với tiếng Việt. Đồng thời, có cả bản audio bằng tiếng Anh đầy đủ của các quyển sách này.

Những người học tiếng Anh sẽ thấy việc đọc bộ sách này là một trong những hoạt động rất hiệu quả cho việc học tiếng. Và những người không học tiếng Anh cũng sẽ thấy đây là những tác phẩm rất đáng đọc.

Tổng giá bìa là 100K VND (mỗi tập 50K)

Có thể mua tại online shop: hai tập sách này (giá bán 80K) hoặc mua cả bộ sách song ngữ (giá bán 245K)

Bạn đọc có thể xem thử một chương sách của sách này trong Sputnik Newsletter Số 2.

 

Oz4  Oz2

Please follow and like us:

Bạn có thích nội dung này không? Hãy chia sẻ!