Liên hệ

Sputnik cần tìm:

  • Các đại lý và các nhà sách muốn nhận bán sách cho Sputnik
  • Các cộng tác viên bán sách độc lập
  • Nhân viên đa năng (làm được nhiều việc: quản lý trang web và thông tin, biên tập, bán hàng, v.v.)
  • Công tác viên về nội dung có uy tín, và các sách hay để xuất bản
  • Đồ chơi giáo dục hay,v.v.

Về việc bán sách, nguyên tắc (quản lý rủi ro) của Sputnik là:  Mức chiết khấu của Sputnik hấp dẫn so với thị trường, nhưng không đồng ý cho nợ nhiều và nợ lâu. Ưu tiên các cửa hàng và đại lý trả tiền ngay hoặc trả sớm trong vòng 1-2 tháng kể từ khi nhận sách. Sách bán không hết có thể trả lại (với điều kiện hình thức vẫn còn đẹp) và nhận lại tiền.

Xin gọi điện đến một trong các số sau đây để liên lạc:

Ngô Văn Minh (PGĐ), 097 468 5555
Lê Bích Phượng (PGĐ), 090 206 1246
Phan Công Chính (Phòng Kinh doanh), 0169 652 0067

Hoặc viết thư về: shop@sputnikedu.com

Bạn có thích nội dung này không? Hãy chia sẻ!