Newsletter

Sputnik Newsletter: tạp chí điện tử miễn phí về giáo dục.

Số 04, gần 100 trang, dạng PDF, ra mắt vào ngày 12/04/2017:

http://sputnikedu.com/SN4-2017.pdf

SN4-2017a

Số 03, 105 trang, dạng PDF, ra mắt vào ngày 08/03/2017:
http://sputnikedu.com/SN3-2017.pdf

No3a No3b

Số Tết Đinh Dậu, 100 trang, dạng PDF: http://sputnikedu.com/SN2-2017.pdf

SN2-2017Cover

Số đầu tiên (tháng 1 năm 2017): http://sputnikedu.com/SN1-2017.pdf

Sputnik tìm cộng tác viên viết bài về mọi lĩnh vực liên quan đến giáo dục. Thư từ và bài vở xin gửi về: newsletter@sputnikedu.com

Các mục thường xuyên trong Newsletter:

 • Quan điểm giáo dục (bài viết về cách học, cách dạy, sách, thi cử, v.v.)
 • Vấn đề toán học (bài viết giới thiệu về một vấn đề toán học, ở mức độ học sinh phổ thông có thể hiểu được)
 • STEAM (tin học, tự động, các khoa học công nghệ, nghệ thuật, v.v.)
 • Câu đố kỳ này và giải đố kỳ trước (Có thưởng cho những bạn có lời giải hay gửi đến)
 • Song ngữ Anh-Việt (những đoạn sách hay bài viết song ngữ, vừa có nội dung hấp dẫn vừa dùng được để học tiếng Anh)
 • Toán tiểu học và THCS
 • Giới thiệu sách (các sách mới và hay của Sputnik và của các công ty giáo dục khác, cũng như các sách hay trên thế giới)
 • Bé học lập trình
 • Kỹ năng sống cho trẻ em
 • Tin tức hoạt động
 • v.v.

Các số báo cũ có thể truy tìm theo địa chỉ như sau:

Hoặc http://sputnikedu.com/SN(số tháng)-(số năm).pdf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn có thích nội dung này không? Hãy chia sẻ!