It’s not goodbye

Học tiếng Anh qua bài hát

It’s not goodbye (Không phải là giã từ), bài hát từ bộ phim “Sweet November” (Tháng mười một ngọt ngào), do Laura Pausini hát.

And what if I never kiss your lips again / Sẽ ra sao nếu em không bao giờ hôn môi anh nữa
Or feel the touch of your sweet embrace / Hay là cảm thấy vòng ôm ngọt ngào của anh
How would I ever go on / Làm sao em có thể tiếp tục được
Without you there´s no place to belong / Thiếu anh em chẳng hợp với chỗ nào cả

Well, someday love is gonna lead you back to me / Một mày nào đó, tình yêu sẽ dẫn anh về với em
But ´till it does I´ll have an empty heart / Trong lúc điều đó chưa đến em sẽ có trái tim trống rỗng
So I´ll just have to believe / Vậy nên em cứ phải tin rằng
Somewhere out there you´re thinking of me / Ở đâu đó anh vẫn nhớ đến em

Until the day I let you go / Cho đến ngày em buông bỏ anh
Until we say our next hello / Cho đến khi chúng ta lại nói “Hello”
It´s not good-bye / Đây không phải là sự gĩa từ
´Til I see you again / Cho đến khi em lại nhìn thấy anh
I´ll be right here rememberin´ when / Em sẽ ở đây và nhớ khi nào
And if time is on our side / Và nếu thời gian ủng hộ chúng ta
There´ll be no tears to cry / Sẽ không còn nước mắt để khóc
On down the road / Trên con đường tiếp đến
There is one thing I can´t deny / Có một điều em không thể phủ nhận
It´s not good-bye / Đây không phải là sự gĩa từ

You´d think I´d be strong enough to make it through / Anh nghĩ em đủ mạnh mẽ để vượt qua
And rise above when the rain falls down / Và vươn dậy trong các cơn mưa bão
But it´s so hard to be strong / Nhưng thật là khó để mà mạnh mẽ
When you´ve been missin´ somebody so long / Khi phải thiếu vắng ai đó qúa lâu

It´s just a matter of time I´m sure / Em chắc rằng đây chỉ là vấn đề thời gian
But time takes time and I can´t hold on / Nhưng thời gian cần có thời gian, và em không thể giữ mãi
So won´t you try as hard as you can / Vậy sao anh không thật cố gắng lên
To put my broken heart together again / Để hàn gắn lại trái tim tan vỡ của em

Until the day I let you go
Until we say our next hello
It´s not good-bye
´Til I see you again
I´ll be right here rememberin´ when
And if time is on our side
There´ll be no tears to cry
On down the road
There is one thing I can´t deny
It´s not good-bye