Killing me softly

Học tiếng Anh qua bài hát

Killing me softly (Hạ sát tôi nhẹ nhàng), do Roberta Flack biểu diễn

Strumming my pain with his fingers / Hắn búng vào nỗi đau của tôi bằng các ngón tay
Singing my life with his words / Hát phơi bầy đời tôi với những lời của hắn
Killing me softly with his song / Hạ sát tôi một cách êm ái với bài ca
Killing me softly with his song / Hạ sát tôi một cách êm ái với bài ca
Telling my whole life with his words / Kể ra cả đời tôi với những lời của hắn
Killing me softly with his song / Hạ sát tôi một cách êm ái với bài ca

I heard he sang a good song, I heard he had a style / Tôi nghe nói hắn có bài hát hay, tôi nghe nói hắn có phong cách
And so I came to see him, to listen for a while / Và thế là tôi đến để xem hắn và nghe hắn hát một lúc
And there he was, this young boy, a stranger to my eyes / Và hắn ở đó, một gã trai trẻ, một kẻ lạ trong mắt tôi

Strumming my pain with his fingers
Singing my life with his words
Killing me softly with his song
Killing me softly with his song
Telling my whole life with his words
Killing me softly with his song

I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd / Tôi cảm thấy nóng bừng như bị sốt, bối rối khó xử với đám đông
I felt he’d found my letters and read each one out loud / Tôi cảm thấy như hắn tìm ra những bức thư của tôi và đọc to lên từng bức
I prayed that he would finish, but he just kept right on / Tôi cầu mong hắn kết thúc đi, nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục

Strumming my pain with his fingers
Singing my life with his words
Killing me softly with his song
Killing me softly with his song
Telling my whole life with his words
Killing me softly

Strumming my pain with his fingers
Singing my life with his words
Killing me softly with his song
Killing me softly with his song
Telling my whole life with his words
Killing me softly, with his words