Moon River (Dòng sông trăng)

Moon River (Dòng sông trăng)

Học tiếng Anh qua bài hát. Phiên bản này là do Andy Williams hát.

Moon river, wider than a mile / Dòng sông trăng, rộng hơn cả một dặm (1)
I’m crossing you in style someday / Ngày nào đó ta sẽ bước qua mi một cách nghệ thuật (2)
Oh, dream maker / Ôi, kẻ tạo mơ mộng
You heartbreaker / Mi – kẻ làm vỡ tim (3)
Where ever you’re going I’m going your way / Mi đi tâu ta cũng sẽ theo đấy (4)

Two drifters off to see the world / Hai kẻ lang thang đi nhìn thế gian (5)
There’s such a lot of world to see / Thật có nhiều thứ trên thế gian để nhìn (6)
We’re after the same rainbow’s end / Chúng ta theo đuổi cùng một chân cầu vồng (7)(8)
Waiting round the bend / Đợi chờ ở chỗ ngoặt (9)
My huckleberry friend / Người bạn “việt quất” vô tư của tôi ạ (10)
Moon river and me / Dòng sông trăng và tôi

….

Chú thích:

(1) Dải ảnh trăng chiếu xuống nhìn như dòng sông, gọi là “dòng sông trăng”
(2) in style: một cách nghệ thuật, kiểu cách, có mốt. Nghĩa bóng của câu “I’m crossing you in style someday” là ngày nào đó thay vì chỉ ngồi mơ mộng bên dòng sông trăng, sẽ thực sự bước lên đi theo ước mơ của mình.
(3) heartbreaker: kẻ làm vỡ tim (theo nghĩa bóng), gây đau tim, làm cho buồn. Nghĩa ở đây là một số ước mơ (hay mối tình) có kết thúc buồn.
(4) “going your way” có nghĩa là “đi theo đường của mi”. Dòng sông trăng ở đây hiểu như là dòng sông của những ước mơ, đi theo có nghĩa là theo đuổi ước mơ của mình.
(5) drifter: kẻ lang thang trôi dạt (không dừng lại đâu lâu). “Hai” kẻ ở đây là người hát và dòng sông trăng.
(6) lot of world: “nhiều thế giới”, nghĩa là có nhiều thứ trên thế giới
(7) after (something): ở đây có nghĩa là theo đuổi (cái gì đó)
(8) theo huyền thoại thì chân cầu vồng là nơi có của quý (vàng bạc), tìm được chân cầu vồng, theo nghĩa bóng ở đây, có nghĩa là thực hiện được ước mơ của mình
(9) theo nghĩa bóng, chỗ ngoặt là chỗ mà không nhìn thấy sau đó là gì, có thể có những điều bất ngờ
(10) huckleberry là cây (quả) việt quất. Sở dĩ từ này xuất hiện ở đây vì Johnny Mercer, tác giả của lời bài hát này, thời bé hay đi hái quả này, nên gắn quả này với sự vô tư vui vẻ ngây thơ của ngày bé. Từ này cũng gắn với nhân vật lang thang vô tư tên là Huckleberry Finn của Mark Twain. Xem thêm chi tiết tại: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Huckleberry%20Friend