Math Open Day (16/10/2016)

Published / by admin

Ngày 16/10/2016, Sputnik đã tham dự Math Open Day tại Viện toán Hà Nội, với sự góp sức của nhiều bạn sinh viên làm tình nguyện viên, tổ chức các trò chơi toán học cho học sinh, và giới thiệu các sách Sputnik.

Mỗi bạn tình nguyện viên có một chiếc áo phông Sputnik làm quà lưu niệm.

openday_16102016 openday1 openday2