Papa

Học tiếng Anh qua bài hát

Papa (Cha tôi), của Paul Anka

Everyday my papa worked / Ngày nào cha cũng làm việc
To help to make ends meet / Để trang trải cuộc sống (1)
To see that we would eat / Để thấy chúng tôi có cái ăn (2)
Keep those shoes upon my feet / Để giữ cho chân tôi có giầy đi
Every night my papa would take / Tối nào cha cũng bế tôi
And tuck me in my bed / Và đặt tôi lên giường
Kiss me on my head / Hôn lên trán tôi
After all my prayers were said / sau khi tôi nói xong lời cầu nguyện (3)

Growing up with him was easy / Lớn lên với cha thật êm ả
Time just flew on by / Thời gian cứ thế trôi đi
The years began to fly / Và năm tháng bắt đầu bay đi
He aged and so did I / Cha già đi và tôi cũng nhiều tuổi lên

I could tell / Tôi có thể nhận thấy
That mama wasn’t well / Rằng mẹ không được khỏe
Papa knew and deep down so did she / Cha biết điều đó, và trong sâu thẳm mẹ cũng biết vậy
So did she / Mẹ cũng biết
When she died / Khi mẹ mất đi
My papa broke down and cried / Cha sụp xuống và khóc
All he said was “God, Why not take me!” / Và chỉ nói “Chúa ơi, sao không chọn tôi”

Every night he sat there / Tối nào cha cũng ngồi đó
Sleeping in his rocking chair / Ngủ trên chiếc ghế đung đưa của mình
He never went upstairs / Chẳng bao giờ lên trên gác
All because she wasn’t there / Chỉ vì mẹ không còn ở đó

Then one day my Papa said / Rồi một ngày cha nói
“Son, I’m proud the way you’ve grown” / “Coi trai, cha tự hào vì con đã trưởng thành như vậy”
“Make it on your own” / “Hãy có cuộc sống riêng của con”
“I’ll be O.K alone” / “Cha ở nhà một mình không sao”

Every time I kiss my children / Mỗi lần tôi hôn con của tôi
Papa’s words ring true / Những lời của cha lại vang lên rất thật
“Your children live through you” / “Con cái của con sống cùng con rồi đi tiếp” (4)
“They’ll grow and leave you, too” / “Tụi nó lớn lên rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng”
I remember every word / Tôi nhớ từng lời nói
My papa used to say / Mà cha từng nói
I live that every day / Tôi sống thế từng ngày
He taught me well that way / Cha đã dạy tôi rất tốt như vậy

Every night my papa would take
And tuck me in my bed
Kiss me on my head
After all my prayers were said

Every night my papa would take
And tuck me in my bed
Tuck me in my bed
After all my prayers were said

(1) to make ends meet: nghĩa đen là để cho các điểm cuối gặp nhau, nghĩa bóng là bươn trải, thanh toán được các khoản, trang trải được cho cuộc sống.
(2) to see that: để nhìn thấy rằng, hiểu theo nghĩa là để đảm bảo rằng
(3) đây là thói quen của người theo đạo, trước khi ăn, khi ngủ thì nói câu cầu nguyện nào đó
(4) tính từ “through” có nghĩa là “đi qua”, có thể hiểu là “cùng với nhưng rồi đi tiếp xa hơn”.