Parisienne walkways

Học tiếng Anh qua bài hát.

Paisienne walkways (Những con phố Paris), của Gary Moore

I remember Paris in ’49 / Tôi nhớ Paris vào năm 49
The Champs Elysée, Saint Michel / Đại lộ Champs Elysées, khu Saint Michel
And old Beaujolais wine / Và rượu vang Beaujoilais xưa (1)
And I recall that you were mine / Tôi nhớ lại rằng em từng là của tôi
In those Parisienne days / Trong những ngày ở Paris đó (2)

Looking back at the photographs / Nhìn lại những bức ảnh cũ
Those summerdays spent outside corner cafes / Những ngày hè ngồi quán cà phê góc phố  (3)
Oh, I could write you paragraphs / Ôi, tôi có thể viết cho em từng đoạn văn
About my old Parisienne days / Về những ngày ở Paris đó

(1) Rượu Beaujolais là một loại rượu vang, xuất xứ từ vùng Beaujolais (ở gần thành phố Lyon) của nước Pháp.
(2) Từ Parisienne được tác giả cố tình viết như vậy cho nó có vẻ Pháp
(3) spent (to spend): chi,  dùng vào việc gì đó.

—-

Dịch lại cho có vẻ thơ hơn:

Tôi nhớ Pa-ri của ngày xưa
Ê-li-dê yêu kiều đại lộ
Chén rượu vang Bô-jô-le đỏ
Có thời em đã là của tôi
Trong những tháng ngày Pa-ri đó

Chăm chú nhìn từng trang ảnh cũ
Quán cà phê góc phố ngày hè
Tôi có thể viết bao vần thơ
Cho em về thời Pa-ri đó