Red River Valley

Học tiếng Anh qua bài hát

Red River Valley (Thung lũng Sông Đỏ).

Bài hát nổi tiếng này do một phụ nữ ở Canada sáng tác từ xưa, và có nhiều phiên bản khác nhau. Phiên bản ở đây là do Stevie Nicks & Chris Isaak hát.

(This song was written by a woman in Manitoba, Canada whose husband went out to fight in the NW rebellion in Canada. The “Red River” is the famous river in Manitoba going down into the Dakotas.)

From this valley they say you are goin’ / Từ thung lũng này họ nói em ra đi
I will miss your bright eyes and sweet smile / Tôi sẽ nhớ đôi mắt sáng và nụ cười ngọt ngào của em (1)
For they say you are takin’ the sunshine / Bởi họ nói là em đem theo đi tia nắng
That has brightened our pathway the while / Đã tỏa sáng con đường của chúng ta bấy lâu nay

Do you think of the valley you’re leavin’ / Em có nghĩ đến thung lũng mà em bỏ ra đi không
Oh how lonely and how sad it will be / Ôi nó sẽ cô đơn và buồn làm sao
Do you think of the fond heart you’re breakin’ / Em có nghĩ đến trái tim trìu mến mà em làm vỡ không
And the sadness you’ve cast over me / Và nỗi buồn mà em trút lên tôi

Come and sit by my side if you love me / Đến ngồi bên tôi đi nếu em yêu tôi
Do not hasten to bid me adieu / Đừng vội nói với tôi lời từ biệt (2)
But remember the Red River Valley / Hãy nhớ tới thung lũng sông Đỏ
And the one that has loved you so true / Và người đã yêu em thật lòng

I’ve waited a long time my darling / Em yêu, tôi đã đợi rất lâu
For the words that you never would say / cho những lời mà em không chịu nói
But alas now my false hopes have vanished / Nhưng hỡi ôi những hy vọng hão huyền của tôi nay tiêu tan
For they tell me you’re goin’ away / Bởi họ nói với tôi rằng em ra đi

As you go to your home by the ocean / Khi em đi về nhà em theo đại dương
May you never forget those sweet hours / Em đừng bao giờ quên những giờ ngọt ngào
That we spent in the Red River Valley / Mà chúng ta đã trải qua trong thung lũng sông Đỏ
And the love we exchanged mid the flowers / Và tình yêu chúng ta đã cho nhau giữa đồng hoa

Come and sit by my side if you love me
Do not hasten to bid me adieu
But remember the Red River Valley
And the one that has loved you so true

(1) “To miss” cũng có nghĩa là nhớ, nhưng hơi khác với “to remember”. Nhớ kiểu missing là nhớ vì thiếu vắng, vì muốn có.

(2) Adieu là từ gốc tiếng Pháp, có nghĩa như là “vĩnh biệt”. (Gốc là từ Dieu, có nghĩa là Chúa). Từ này những người nói tiếng Anh thường phát âm không đúng như người Pháp.