Seasons in the sun

Học tiếng Anh qua bài hát

Seasons in the sun (Những thời gian dưới mặt trời), do Terry Jacks hát (1974), là một bài hát gốc tiếng Pháp nhan đề “Moribond” (Kẻ sắp chết) của ca sĩ người Bỉ Jacques Brel. Nội dung của bài hát là một người còn trẻ bị bệnh nặng, biết mình sắp chết, nói lời từ biệt với mọi người.

Good bye to you my trusted friend / Thôi chào nhé người bạn tri kỉ của tôi
We’ve known each other since we were nine or ten / Chúng mình đã quen nhau từ thủa lên chín mười
Together we’ve climbed hills and trees / Chúng mình đã từng trèo cây leo đồi cùng nhau
Learned of love and abc’ / Học về tình yêu và những điều cơ bản nhất
Skinned our hearts and skinned our knees / Trầy gối và trầy tim cùng nhau

Good bye my friend it’s hard to die / Thôi chào nhé bạn ơi, chết thật là đáng tiếc
When all the birds are singing in the sky / Khi chim chóc đang hát ca trên trời
Now that spring is in the air / Nay khi mùa xuân đến
Pretty girls are everywhere / Những cô gái xinh tươi ở khắp mọi nơi
Think of me and I’ll be there / Hãy nghĩ về tôi, và tôi sẽ như là vẫn còn đó
We had joy we had fun we had seasons in the sun / Chúng ta đã từng có nhiều vui thú, có nhiều thời gian dưới mặt trời
But the hills that we climbed were just seasons out of time / Nhưng những ngọn đồi chúng ta từng chèo đã là những mùa không còn thời.

Good bye Papa please pray for me / Vĩnh biệt, cha ơi, hãy cầu nguyện cho con
I was the black sheep of the family / Con chỉ là con cừu đen của gia đình
You tried to teach me right from wrong / Cha đã gắng dạy con phân biệt phải trái
Too much wine and too much song / Nhưng có qúa nhiều đàn ca và rượu vang
Wonder how I got along / Con chẳng hiểu làm sao mà con cứ như thế được

Good bye papa it’s hard to die / Vĩnh biệt, cha ơi, chết thật là đáng tiếc
When all the birds are singing in the sky / Khi chim chóc đang hát ca trên trời
Now that spring is in the air / Nay khi mùa xuân đến
Little children everywhere / Đâu đâu cũng có các trẻ em
When you see them I’ll be there / Khi cha nhìn tụi chúng, như là sẽ có con ở đó
We had joy we had fun we had seasons in the sun / Chúng ta đã từng có nhiều vui thú, có nhiều thời gian dưới mặt trời
But the wine and the song like the seasons have all gone / Nhưng rượu vang và ca hát đã qua đi hết như những mua xưa
We had joy we had fun we had seasons in the sun
But the wine and the song like the seasons have all gone

Good bye Michelle my little one / Vĩnh biệt Michèle cô bé của anh
You gave me love and helped me find the sun / Em đã cho anh tình yêu và giúp anh tìm thấy mặt trời
And every time that I was down / Và mỗi khi anh suy sụp
You would always come around / Em luôn đến bên cạnh
And get my feet back on the ground / Giúp anh đứng dậy trên đôi chân mình

Good bye Michelle it’s hard to die / Vĩnh biệt Michele, thật buồn khi phải chết
When all the birds are singing in the sky / Khi chim chóc đang hát ca trên trời
Now that spring is in the air / Nay khi mùa xuân đến
With the flowers everywhere / Với hoa nở khắp nơi
I wish that we could both be there / Anh ước gì hai chúng ta có thể cùng nhau ở đó
We had joy we had fun we had seasons in the sun
But the stars we could reach Were just starfish on the beach
We had joy we had fun we had seasons in the sun
But the stars we could reach Were just starfish on the beach
We had joy we had fun we had seasons in the sun
But the hills that we climbed Were just seasons out of time
We had joy we had fun we had seasons in the sun
But the wine and the song like the seasons have all gone