She’s gone

Học tiếng Anh qua bài hát

She’s gone (Cô ấy bỏ đi rồi), của Steelheart

 

 

She’s gone / Cô ấy đã bỏ đi
Out of my life / Khỏi đời tôi
I was wrong / Tôi có lỗi
I’m to blame / Tôi là kẻ đáng trách
I was so untrue / Tôi đã không chân thật
I can’t live without her love / Tôi không thể sống thiếu tình yêu của cô ấy
In my life / Trong đời tôi
There’s just an empty space / Chỉ còn không gian trống rỗng
All my dreams are lost / Mọi giấc mơ đã bị mất
I’m wasting away / Tôi phí phạm đời tôi
Forgive me, girl / Hãy tha thứ cho tôi, cô gái ơi

Lady, won’t you save me? / Nàng ơi, nàng có cứu vớt tôi không?
My heart belongs to you / Trái tim tôi thuộc về nàng
Lady, can you forgive me? / Nàng ơi, nàng có tha thứ tôi không
For all I’ve done to you / Cho tất cả những gì tôi đã làm cho này
Lady, oh, lady / Ôi, nàng ơi

She’s gone / Cô ấy đã bỏ đi
Out of my life / Khỏi đời tôi
Oh, she’s gone / Ôi, cô ấy bỏ đi rồi
I find it so hard to go on / Phải tiếp tục như thế này thì thật là khổ
I really miss that girl, my love / Tôi rất nhớ cô, tình yêu của tôi ơi
Come back into my arms / Hãy quay trở lại trong vòng tay tôi
I’m so alone / Tôi cô đơn qúa
I’m begging you / Tôi cầu xin cô
I’m down on my knees / Tôi qùy gối
Forgive me, girl / Hãy tha thứ cho tôi, cô gái ơi

Lady, won’t you save me?
My heart belongs to you
Lady, can…