Smoke gets in your eyes

Học tiếng Anh qua bài hát

Smoke gets in your eyes (Khói bay vào mắt), một bài hát của Irene Dunne (1935) do Engelbert Humperdinck biểu diễn

 

 

They asked me how I knew / Họ hỏi tôi làm sao tôi biết được
My true love was true / rằng mối tình của tôi là đích thực
I of course replied / Tất nhiên tôi đã trả lời rằng
Something here inside / Có một cái gì đó ở trong này
Cannot be denied / Không thể nào phủ nhận

They said someday you’ll find / Họ nói rằng một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra
All who love are blind / Mọi người đang yêu đều mù quáng
When your heart’s on fire / Khi trái tim của bạn bốc lửa
You must realize / bạn phản nhận thấy rằng
Smoke gets in your eyes / Khói bay vào  mắt bạn

So I chaffed them, and I gaily laughed / Thế là tôi đùa với họ và vui cười
To think they could doubt my love / Khi nghĩ họ lại có thể nghi ngờ tình yêu của tôi
And yet today, my love has flown away / Thế nhưng hôm nay, tình yêu của tôi bay đi mất rồi
I am without my love / Và tôi không có tình yêu nữa

Now laughing friends deride / Bây giờ thì những người bạn cười chế nhạo
Tears I cannot hide oh oh oh! / Những giọt nước mắt mà tôi không thể giấu
So I smile and say / Thế nên tôi mỉm cười vào nói
When a lovely flame dies / Khi ngọn lửa đáng yêu lụi tàn
Smoke gets in your eyes / Thì khói cay bay vào mắt bạn