Somewhere My Love

Học tiếng Anh qua bài hát

Somewhere My Love (Ở nơi nào đó, tình yêu ơi), bài hát của phim “Doctor Zhivago” nổi tiếng.


Somewhere my love there will be songs to sing / Ở nơi nào đó, em yêu ơi, sẽ có những bài hát để hát
Although the snow covers the hope of Spring / Dù rằng tuyết đang phủ lấp hy vọng mùa xuân
Somewhere a hill blossoms in green and gold / Ở nơi nào đó qủa đồi sẽ nở hoa trong màu xanh và vàng
And there are dreams all that your heart can hold. / Và có toàn bộ những ước mơ mà trái tim em có thể chứa

Someday, we´ll meet again, my love / Một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau, em yêu ạ
Someday, whenever the Spring breaks through / Một ngày nào đó, khi mùa xuân đến (1)
You´ll come to me out of the long ago  / Em sẽ đến với anh từ xa xưa
Warm as the wind, soft as the kiss of snow. / Ấm áp như là ngọn gió, mềm mại như nụ hôn của tuyết

´Til then my sweet, think of me now and then / Cho đến khi đó, em yêu, hãy thỉnh thoảng nhớ đến anh
God speed my love ´til you are mine again. / Chúa hãy gìn giữ tình yêu của anh cho đến khi em lại thành của anh (2)

Out on my on think of me now and then / Tự một mình anh [nơi đây], hãy thỉnh thoảng nhớ đến anh (3)
God speed my love ´til you are mine again. / Chúa hãy gìn giữ tình yêu của anh cho đến khi em lại thành của anh

(1) to break through: vượt qua cản trở, tiến mạnh (ở đây là “vượt qua mùa đông”)
(2) God speed: thành ngữ, nghĩa như là “Chúa hãy bảo vệ”, cầu mong điều tốt đẹp cho …
(3) Out on my own: thành ngữ, nghĩa như là “tự thân một mình”