Sputnik đầu năm

Sputnik06012018Đội ngũ Sputnik (Thơ – Tâm – Văn Minh – Ngọc – Lan Phương – một bé con bạn – Bích Phượng, là những người hay làm việc tại văn phòng Sputnik) liên hoan ăn chay đầu năm 2018.  Trong ảnh còn thiếu một số thành viên Sputnik :)