Sway

Sway

Học tiếng Anh qua bài hát.  Bài này là lời tiếng Anh của một bài hát tiếng Tây Ban Nha nhan đề “Quien sera”.

Từ sway (lắc) ở đây có nghĩa là lắc trong khi khiêu vũ.

When marimba rhythms start to play / Khi các nhịp điệu marimba bắt đầu được chơi (1)
Dance with me, make me sway / Hãy nhảy với em, làm cho em lắc (2)
Like a lazy ocean hugs the shore / Như là đại dương biếng nhác ôm lấy bờ
Hold me close, sway me more / Hãy giữ em gần vào, lắc em nhiều thêm

Like a flower bending in the breeze / Như là bông hoa uốn mình trong gió
Bend with me, sway with ease / Hãy uốn mình cùng em, lắc một cách nhẹ nhàng
When we dance you have a way with me / Khi chúng ta nhảy anh biết cách với em (3)
Stay with me, sway with me / Hãy ở đây với em, lắc cùng em

Other dancers may be on the floor / Những người khác có thể đang nhảy trên sàn
Dear, but my eyes will see only you / Nhưng anh thân yêu ơi, mắt em chỉ nhìn thấy anh
Only you have that magic technique / Chỉ có anh có kỹ thuật huyền diệu đó
When we sway I go weak / Khi chúng ta lắc em trở nên mềm yếu (4)

I can hear the sounds of violins / Em có thể nghe thấy tiếng đàn violin
Long before it begins / từ lâu trước khi nó bắt đầu cất lên
Make me thrill as only you know how / Hãy làm em rộn ràng lên, như là chỉ mình anh biết cách
Sway me smooth, sway me now … / Hãy lắc em trơn tru, lắc em bây giờ …

(1) marimba là một loại nhạc cụ như trong ảnh phía dưới
(2) ở đây dịch “me” là “em” nhưng cũng có thể là “anh”, “tôi”
(3) “have a way with” có nghĩa là biết cách, thành thạo (với gì đó). Ví dụ, “have a way with words” là biết viết lách tốt.
(4) có phiên bản là “I grow weak” thay vì “I go weak”, với nghĩa tương tự

Marimba