That’s what the friends are for

That’s what the friends are for / Bạn bè là để như vậy

(Học tiếng Anh qua bài hát)

Dionne Warwick and Friends

And I never thought I’d feel this way / Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có lúc cảm xúc như thế này
And as far as I’m concerned / Và đối với tôi thì
I’m glad I got the chance to say / Tôi mừng là đã có cơ hội để nói rằng
That I do believe, I love you / Tôi tin là tôi yêu bạn
And if I should ever go away / Và nếu như có lúc tôi ra đi
Well, then close your eyes and try / Bạn hãy nhắm mắt lại và thử
To feel the way we do today / có lại cảm xúc như chúng ta có ngày hôm nay
And then if you can remember / Và lúc đó nếu như bạn có thể nhớ
Keep smiling, keep shining / Hãy tiếp tục cười, hãy tiếp tục toả sáng
Knowing you can always count on me, for sure / Biết rằng bạn chắc chắn luôn có thể trông đợi vào tôi
That’s what friends are for / Bạn bè là để như vậy
For good times and bad times / Cho những lúc thuận lợi và những lúc khó khăn
I’ll be on your side forever more / Tôi sẽ tiếp tục ở bên bạn mãi mãi
That’s what friends are for / Bạn bè là để như vậy
Well, you came in loving me / Bạn đã đến với tôi cùng sự yêu thương
And now there’s so much more I see / Và bây giờ có thêm rất nhiều thứ tôi thấy được
And so by the way / Và nhân tiện tôi muốn nói
I thank you / Tôi cảm ơn bạn
Oh and then for the times when we’re apart / Và cho những khi chúng ta xa cách nhau
Well, then close your eyes and know / Bạn hãy nhắm mắt lại và hãy biết rằng
The words are coming from my heart /  Những lời này đến từ trái tim tôi
And then if you can remember / Và khi đó nếu bạn có thể nhớ
Keep smiling and keep shining … / Hãy tiếp tục cười, tiếp tục toả sáng …