The autumn leaves

Học tiếng Anh qua bài hát

The autum leaves (Những chiếc lá mùa thu), một bài hát nổi tiếng có gốc tiếng Pháp (Les feuilles mortes), phiên bản do Doris Day hát

 

 

The falling leaves drift by my window / Những chiếc lá rơi bay qua bên cửa sổ (1)
The autumn leaves of red and gold / Những chiếc lá mùa thu màu vàng và đỏ
I see your lips, the summer kisses / Em thấy môi anh, những nụ hôn mùa hè
The sun-burned hands I used to hold / Đôi bàn tay rám nắng mà em từng nắm

Since you went away the days grow long / Từ khi anh ra đi ngày dài lê thê
And soon I’ll hear old winter’s song / Em sắp lại nghe giai điệu mùa đông cũ
But I miss you most of all my darling / Nhưng anh yêu ơi, em nhớ anh da diết (2)
When autumn leaves start to fall / Khi những chiếc lá mùa thu bắt đầu rơi

Since you went away the days grow long
And soon I’ll hear old winter’s song
But I miss you most of all my darling
When autumn leaves start to fall

(1) to drift: trôi dạt, xê dịch đi
(2) nguyên văn là “most of all”: nhất, hơn hết