The great pretender

Học tiếng Anh qua bài hát

The great pretender (Kẻ giả bộ như thật), phiên bản do Freddy Mercury hát

Oh yes I’m the great pretender (ooh ooh) / Vâng tôi là kẻ giả bộ đại tài
Pretending I’m doing well (ooh ooh) / Giả bộ rằng đời tôi rất đẹp tươi
My need is such I pretend too much / Tôi thiếu thốn nên giả bộ quá nhiều
I’m lonely but no one can tell / Tôi cô đơn nhưng không ai đoán được

Oh yes I’m the great pretender (ooh ooh) / Vâng tôi là kẻ giả bộ như thật
Adrift in a world of my own (ooh ooh) / Trôi dạt trong thế giới của riêng mình
I play the game but to my real shame / Tôi chơi trò đó nhưng đáng buồn thay
You’ve left me to dream all alone / Em bỏ rơi để mình tôi mơ mộng
Too real is this feeling of make believe / Cải cảm xúc giả vờ này quá thật
Too real when I feel what my heart can’t conceal / Quá thật khi mà tôi cảm thấy điều trái tim tôi không thể che giấu

Ooh ooh yes I’m the great pretender (ooh ooh) / Vâng tôi là kẻ giả mạo như thật
Just laughing and gay like a clown (ooh ooh) / Chỉ có cười và vui như hề xiếc
I seem to be what I’m not (you see) / Tôi có vẻ như là thứ mà tôi không phải (em thấy đấy)
I’m wearing my heart like a crown / Tôi đeo trái tim như một chú hề
Pretending that you’re still around / Giả bộ rằng em vẫn ở nơi đây

Yeah ooh hoo / Vâng …
Too real when I feel what my heart can’t conceal Quá thật khi mà tôi cảm thấy điều trái tim tôi không thể che giấu
Oh yes I’m the great pretender / Vâng tôi là kẻ giả bộ tuyệt vời
Just laughing and gay like a clown (ooh ooh) Chỉ có cười và vui như hề xiếc
I seem to be what I’m not (you see) /  Tôi có vẻ như là thứ mà tôi không phải (em thấy đấy)
I’m wearing my heart like a crown Tôi đeo trái tim như một chú hề
Pretending that you’re / Giả bộ rằng  em vẫn …
Pretending that you’re still around / Giả bộ rằng em vẫn ở nơi đây