The music played

Học tiếng Anh qua bài hát

The music played (Nhạc đã nổi lên)

An angry silence stayed where love had been / Nỗi im lặng nhức nhối ở lại nơi từng có tình yêu
And in your eyes a look I’ve never seen / Và trong mắt em có một cái nhìn anh chưa từng thấy
If I had found the words you might have stayed / Giá như anh tìm được lời nói thì em có thể đã ở lại
But as I turned to speak the music played / Nhưng khi anh quay lại để nói nhạc đã nổi lên mất rồi

As lovers danced their way around the floor / Trong lúc những cặp tình nhân khiêu vũ trên sàn
I suddenly watched you walk towards the door / Anh bất chợt thấy em bước ra phía ngoài cửa
I heard a friend of yours suggest you stay / Anh nghe thấy một người bạn của em đề nghị em ở lại
And as you took his hand the music played / Và trong lúc em cầm tay cậu ấy nhạc đã nổi lên

Across the darkened room the fatal signs I saw / Qua sàn nhảy u tối đi anh nhìn thấy những dấu hiệu chí tử
We’d been something more than friends before / Chúng ta đã từng không chỉ là bạn của nhau
Well, I was hurting you by clinging to my pride / Anh đã làm tổn thương em vì bám lấy tính sĩ diện của mình
He had been waiting and I drove him to your side / Cậu ấy đã đợi và anh đã đẩy cậu ấy về phía em

I couldn’t say the things I should have said / Anh đã không nói được những điều mà đáng nhẽ anh phải nói
Refused to let my heart control my head / Đã từ chối để cho trái tim anh kiểm soát cái đầu
But I was made to see the price I paid / Nhưng anh đã phải nhìn thấy cái giá mà anh phải trả
And as he held you close / Và trong khi cậu ấy ôm sát em
The music played / Nhạc đã nổi lên

And as I lost your love / Và trong khi anh mất tình yêu của em
The music played / Nhạc đã nổi lên