The shadow of your smile

The shadow of your smile 

Học tiếng Anh qua bài hát. Bài hát “bóng dáng nụ cười của anh” là một bài rất nổi tiếng, được nhiều ca sĩ hát. Phiên bản dưới đây là do Nancy Sinatra hát.

The shadow of your smile / Bóng dáng nụ cười của anh
When you are gone /  Khi anh đi xa
Will color all my dreams / Sẽ tô màu mọi giấc mơ của em
And light the dawn /  Và thắp sáng bình minh

Look into my eyes, my Love, and see / Tình yêu ơi, hãy nhìn vào mắt em và thấy
All the lovely things you are to me / Mọi thứ đáng yêu mà anh là đối với em

Our wistful little star was far too high / Ngôi sao nhỏ khát khao của chúng ta ở quá cao
The teardrop kissed your lips and so did I / Một giọt nước mắt hôn lên môi anh và em cũng làm vậy

Now that I remember spring / Bây giờ khi em nhớ đến mùa xuân
All the joy that love can bring / Tất cả những niềm vui mà tình yêu mang đến
I will be remembering  / Em sẽ nhớ đến
The shadow of your smile / Bóng dáng nụ cười của anh

(1) wistful: khát khao; đăm chiêu