Those were the days

Học tiếng Anh qua bài hát

Those were the days (Những ngày trẻ trung ấy), một bài hát dân gian Nga nổi tiếng (tên tiếng Nga là “Con đường dài”) được chuyển sang tiếng Anh, do Mary Hopkin biểu diễn

Once upon a time there was a tavern / Ngày xưa đó có một quán rượu
Where we used to raise a glass or two / Nơi chúng ta thường nâng một vài chén
Remember how we laughed away the hours / Có nhớ chúng ta đã nô đùa hàng giờ ra sao
And dreamed of all the great things we would do / Và mơ đến những điều lớn lao mà chúng ta sẽ làm

Those were the days my friend / Những ngày oanh liệt đó bạn ơi
We thought they’d never end / Chúng ta chẳng nghĩ sẽ có khi kết thúc
We’d sing and dance forever and a day / Chúng ta múa hát ngày này qua ngày khác
We’d live the life we choose / Sống kiểu sống mà chúng ta chọn
We’d fight and never lose / Chúng ta có chiến mà không có bại
For we were young and sure to have our way. / Bởi hồi dó chúng ta trẻ và tự tin
La la la la…

Then the busy years went rushing by us / Rồi những năm tháng bận bịu trôi nhanh qua chúng ta
We lost our starry notions on the way / Chúng ta mất đi những ý nghĩ lớn lao trên con đường
If by chance I’d see you in the tavern / Nếu tình cờ tôi nhìn thấy bạn trong quán rượu
We’d smile at one another and we’d say / Chúng ta sẽ mỉm cười với nhau và nói

Those were the days my friend
We thought they’d never end
We’d sing and dance forever and a day
We’d live the life we choose
We’d fight and never lose
Those were the days, oh yes those were the days
La la la la…

Just tonight I stood before the tavern / Tối nay tôi lại đứng trước quán rượu đó
Nothing seemed the way it used to be / Chẳng có gì trông giống ngày xưa
In the glass I saw a strange reflection / Trong gương tôi nhìn thấy một ảnh phản chiếu trông thật lạ
Was that lonely woman really me / Chẳng nhẽ người cô đơn kia lại chính là tôi

Those were the days my friend
We thought they’d never end
We’d sing and dance forever and a day
We’d live the life we choose
We’d fight and never lose
Those were the days, oh yes those were the days
La la la la…

Through the door there came familiar laughter / Qua cánh cửa có tiếng cười quen thuộc vang lên
I saw your face and heard you call my name / Tôi nhìn thấy mặt bạn và nghe thấy bạn gọi tên tôi
Oh my friend we’re older but no wiser / Ôi bạn ơi chúng ta gìa đi nhưng chẳng khôn ngoan ra
For in our hearts the dreams are still the same / Bởi trong tim chúng ta những giấc mơ vẫn là như cũ

Those were the days my friend
We thought they’d never end
We’d sing and dance forever and a day
We’d live the life we choose
We’d fight and never lose
Those were the days, oh yes those were the days
La la la la.