What a wonderful world

Học tiếng Anh qua bài hát

What a wonderful world (Một thế giới thật tuyệt vời) do Louis Armstrong biểu diễn

 

 

I see trees of green, red roses too / Tôi nhìn thấy cây xanh, và hoa hồng đỏ nữa
I see them bloom for me and you / Tôi thấy chúng nở hoa cho bạn và tôi
And I think to myself what a wonderful world / Và tôi tự nhủ thế giới tuyệt vời biết mấy
I see skies of blue and clouds of white / Tôi nhìn thầy bầu trời xanh và mây trắng
The bright blessed day, the dark sacred night / Ngày sáng sủa hạnh phúc, đêm yên tĩnh thanh bình
And I think to myself what a wonderful world / Và tôi tự nhủ thế giới tuyệt vời biết mấy
The colors of the rainbow so pretty in the sky / Những mầu sắc cầu vông trông thật đẹp trên trời
Are also on the faces of people going by / Cũng có trên gương mặt của những người đi qua
I see friends shaking hands saying how do you do / Tôi nhìn thấy những người bạn bắt tay hỏi thăm nhau
They’re really saying I love you / Họ thực sự như muốn nói “tôi yêu bạn”
I hear babies crying, I watch them grow / Tôi nghe tiếng trẻ em kêu, tôi nhìn chúng lớn lên
They’ll learn much more than I’ll never know / Chúng sẽ học được rất nhiều thứ hơn so với tôi có thể biết
And I think to myself what a wonderful world / Và tôi tự nhủ thế giới tuyệt vời biết mấy
Yes I think to myself what a wonderful world / Vâng tôi tự nhủ thế giới tuyệt vời biết mấy