While My Guitar Gently Weeps

While My Guitar Gently Weeps

Học tiếng Anh qua bài hát. Đây là một trong những bài hát đặc sắc nhất của băng nhạc Beatles, và cũng là một trong những bài hát có lịch sử đặc biệt nhất. (Xem phía dưới)

I look at you all see the love there that’s sleeping / Tôi nhìn tất cả các bạn, thấy tình yêu ở đó đang ngủ quên (1)
While my guitar gently weeps / Trong lúc đàn ghi-ta của tôi vẫn âm thầm khóc (2)
I look at the floor and I see it needs sweeping / Tôi nhìn sàn nhà và tôi thấy nó cần được quét chùi
Still my guitar gently weeps. / Đàn ghi-ta của tôi vẫn đang nhẹ nhàng khóc
I don’t know why nobody told you / Tôi tự hỏi, sao không có ai nói cho các bạn (3)
How to unfold your love / Làm sao để mở tình yêu của các bạn ra (4)
I don’t know how someone controlled you / Tôi tự hỏi làm sao có kẻ kiểm soát các bạn
They bought and sold you / Chúng mua bán các bạn
I look at the world and I notice it’s turning / Tôi nhìn thế giới và tôi nhận thấy nó quay
While my guitar gently weeps / Trong lúc đàn ghi-ta của tôi âm thầm khóc
With every mistake we must surely be learning / Với mỗi lỗi lầm chúng ta ắt hẳn học được điều gì
Still my guitar gently weeps. /  Đàn ghi-ta của tôi vẫn đang nhẹ nhàng khóc
I don’t know how you were diverted / Tôi không biết bạn  bị làm chệch hướng như thế nào
You were perverted too / Bạn bị làm lầm lạc đi nữa (5)
I don’t know how you were inverted / Tôi không biết làm sao bạn lại bị lộn ngược
No one alerted you / Chẳng ai báo động cho bạn cả

—–
Ghi chú:
(1) ngủ ở đây có nghĩa như là ngủ quên, chưa tỉnh dậy
(2) gently: nhẹ nhàng, âm thầm
(3) chữ “you” ở đây hiểu theo số nhiều như là khúc phía trên
(4) “unfold” có nghĩa là trải ra, mở ra (ngược lại với cuộn vào, khép kín lại)
(5) từ “perverted” nghĩa mạnh thì là “tha hoá”, nhẹ hơn thì là “lầm lạc”
—–

Nếu như phần lớn các bài hát của Beatles được sáng tác bởi John Lennon hay Paul McCartney, thì bài này do Georges Harrison (1943-2001), cây guitar của băng nhạc, sáng tác.  Nó ra đời vào năm 1968, cách đây đúng nửa thế kỷ, vào thời điểm mà thế giới có nhiều biến động: chiến tranh leo thang ở Việt Nam, Liên Xô đem xe tăng xâm lược Tiệp Khắc để tiêu diệt quá trình dân chủ hoá của nước này (mà phải đợi 21 năm sau đến 1989 sự dân chủ hoá đó mới thắng lợi), Martin Luther King bị ám sát, rồi đến John Kennedy bị ám sát, vv. Đề tài của bài này là về tình yêu, không phải là tình yêu theo nghĩa đôi lứa mà là tình yêu phổ quát (universal love) của loài người, bị “ngủ quên”, và thay vào đó là mưu mô và thủ đoạn.

Harrison là người có tài viết nhạc, nhưng ở trong ban nhạc với toàn các ngôi sao thì anh có phần bị lu mờ. Anh viết bài này sau khi sang Ấn Độ học về văn hoá phương Đông với Beatles, rồi đọc về I Ching (Kinh Dịch), cảm nhận triết lý “mọi thứ đều có nhân quả, không có gì là ngẫu nhiên”. Chủ đề của bài hát được Harrison chọn một cách ngẫu nhiên theo định mệnh: anh mở một quyển sách ra, thấy hai chữ đầu tiên đập vào mắt mình là “gently weeps” (khóc nhẹ nhàng) và quyết định lấy đó làm chủ đề.  Khi anh đưa cho các bạn của mình ở Beatles xem,  thì thoạt tiên họ quá mải mê với các sáng tác khác của chính họ nên không dành nhiều sự quan tâm cho bài hát này, nên anh đã mời thêm một người bạn thân của mình là Eric Clapton vào chơi cùng. Kết quả là Beatles trở nên quan tâm hơn, và bài hát khi thu thanh chính thức có 5 người biểu diễn thay vì thông thường chỉ có 4 người. Nó trở thành một trong những bài hát nỏi tiếng nhất thế giới. Xem thêm: https://en.wikipedia.org/wiki/While_My_Guitar_Gently_Weeps