Words

Học tiếng Anh qua bài hát

Words (Những lời nói), của Bee Gees

Smile an everlasting smile / Hãy cười một nụ cười kéo dài mãi mãi
A smile could bring you near to me / Một nụ cười có thể đem em đến bên tôi
Don’t ever let me find you gone / Đừng để bao giờ tôi thấy em biến mất
‘Cause that would bring a tear to me / Bởi điều đó sẽ đem đến nước mắt cho tôi

This world has lost it’s glory / Thế giới này đã mất đi sự huy hoàng của nó
Let’s start a brand new story now my love/ Chúng ta hãy bắt đầu một câu chuyện hoàn toàn mới bây giờ, tình yêu ơi
Right now, there’ll be no other time / Ngay bây giờ đi, sẽ không có thời điểm nào khác đâu
And I can show you how my love / Và tôi có thể cho em thấy làm thế nào, tình yêu ơi

Talk in everlasting words / Hãy nói bằng những lời vĩnh cửu
And dedicate them all to me / Và dành tất cả những lời đó cho tôi
And I will give you all my life / Và tôi sẽ cho em toàn bộ cuộc đời tôi
I’m here if you should call to me / Tôi ở đây nếu em gọi đến tôi

You think that I don’t even mean / Em cứ nghĩ tôi chẳng hề nghiêm túc
A single word I say / Về lời nói nào của mình
It’s only words, and words are all / Đó chỉ là những lời nói, và những lời nói là tất cả
I have to take your heart away / Những gì tôi có để cuỗm đi trái tim em

You think that I don’t even mean
A single word I say
It’s only words, and words are all
I have to take your heart away
It’s only words, and words are all
I have to take your heart away