Yesterday

Học tiếng Anh qua bài hát

Yesterday (Ngày hôm qua) của Beatles

Yesterday all my troubles seemed so far away. / Hôm qua mọi phiền muộn của tôi dường như biến xa
Now it looks as though they’re here to stay. / Nhưng bây giờ chúng có vẻ cứ ở lại đây
Oh, I believe in yesterday. / Ôi, tôi tin vào ngày hôm qua

Suddenly, I’m not half the man I used to be. / Bỗng dưng tôi không còn bằng một phần của lúc trước (1)
There’s a shadow hanging over me. / Có một bóng đen lơ lửng phía trên tôi
Oh, yesterday came suddenly. / Ôi, ngày hôm qua đến thật bất ngờ

Why she had to go? / Tại sao cô ấy lại phải ra đi?
I don’t know, she wouldn’t say. / Tôi không biết, cô ấy không chịu nói
I said something wrong. / Tôi đã nói điều gì đó không đúng
Now I long for yesterday. / Và bây giờ tôi mong có lại ngày hôm qua

Yesterday love was such an easy game to play. / Hôm qua tình yêu là một trò chơi thật dễ dàng
Now I need a place to hide away. / Bây giờ tôi cần một chỗ để mà lủi trốn
Oh, I believe in yesterday. / Ôi tôi tin vào ngày hôm qua

Why she had to go?
I don’t know, she wouldn’t say.
I said something wrong.
Now I long for yesterday.

Yesterday love was such an easy game to play.
Now I need a place to hide away.
Oh, I believe in yesterday.

Mm mm mm mm mm mm mm.

(1) nguyên văn là: không bằng một nửa cái người đàn ông mà tôi từng là trước đây