Blue velvet

Học tiếng Anh qua bài hát
 
Blue velvet (Nhung xanh), do Bobby Vinton biểu diễn
 

 
Blue velvet … / Nhung xanh …
 
She wore blue velvet / Nàng mặc bộ đồ nhung xanh
Bluer than velvet was the night / Đêm hôm đó xanh hơn nhung
Softer than satin was the light from the stars / Ánh sáng từ các vì sao mềm mại hơn xa tanh
 
She wore blue velvet / Nàng mặc bộ đồ nhung xanh
Bluer than velvet were her eyes / Ánh mắt nàng xanh hơn nhung
Warmer than May her tender sighs / Hơi thở êm ái của nàng ấm hơn tháng Năm
Love was ours / Tình yêu là của tôi và nàng
 
Ours a love I held tightly / Tôi giữ chặt tình yêu của chúng tôi
Feeling the rapture grow / Cảm nhận sự sung sướng mê ly dâng trào
Like a flame burning brightly / Như ngọn lửa cháy bừng
But when she left, gone was the glow of blue velvet / Nhưng khi nàng ra đi, hào quang của nhung xanh cũng mất theo
But in my heart there’ll always be / Nhưng trong tim tôi sẽ luôn còn
Precious and warm a memory, through the years / Kỷ niệm quý báu và ấm áp đó qua bao năm
And I still can see blue velvet through my tears / Và tôi vẫn còn nhìn thấy nhung xanh qua nước mắt của mình
 
She wore blue velvet
But in my heart there’ll always be
Precious and warm a memory, through the years
And I still can see blue velvet through my tears